Title: Hungarian university call for essay submissions on (luddite?) Catholicism
Topic: Catholicism
Notes: This text makes a potentially innocuous mention of a link on this website, but either way, it's a funny chain of connections. Letters from Lake Como is in part an anti-tech book written by a hermit monk.

English Translation

CALL FOR TENDER

Pope Francis at Pázmány Péter Catholic University - 2023

The Pázmány Foundation announces a tender for the preparation and submission of lecture-type prose manuscripts. The first three winners of the essay writing competition will receive a cash prize, a gift package with a sash and a certificate, and can expect to be published in a dissemination publication.

Content requirements:

The goal of our essay competition is to produce writings that reflect in many ways on the problems and cultural challenges raised by Pope Francis in his speech at Pázmány Péter Catholic University. The essay may include a speech on Catholic higher education, the Pázmány Péter Catholic University, its mission (education, research), or even one's own faculty, or also its interpretation for a special research area. Preference is given to works that support the written essay or one of its statements with some non-written item (e.g. photograph, watercolor, poster, music, etc.).

Formal requirements:

We expect papers of 12-15 pages from the applicants. The text must be written in Times New Roman font, font size 12, 1.5 line spacing, 2.5 cm side, bottom and top margins, line exclusion. At the end of the thesis, at least 5 specialist literature must be clearly indicated as used literature. Sources must also appear in the text in the form of references.

All references must be given in the following format:

Author's full name (date of publication): title, name of publisher or journal, year, page number.

Conditions for participation in the competition: Students participating in graduate studies at Pázmány Péter Catholic University who have an active student status.
Deadline for submission of projects: September 1, 2023 4 p.m
How to submit the application: Electronic: info@pazmanyapitvany.hu
Format: PDF
Mandatory attachments: - Application form
- Please confirm your active student status with the form printed from Neptun
- Essay
Assessment: The applications are judged by a jury appointed by the board of trustees of the Pázmány Foundation.
The date of the results announcement: October 2, 2023 via email
Date of awarding the diploma: October 11, 2023. Pázmány Day
(The winners will receive the exact location and time by e-mail.)
Remuneration of applicants: The first place winner of the competition will receive HUF 300,000, second place HUF 200,000, the third place winner will receive a cash prize of HUF 150,000.

Materials related to topic description

Pope Francis' speeches:

https://jak.ppke.hu/aktualis/aktualitasok/ferenc-papa-magyarorszagi-beszedei

Guardini quoted by the Holy Father (Letters from Lake Como ) is available in German here: the VI. letter begins on page 52:

https://archive.org/details/briefevomcomerse0000roma/page/52/mode/2up?q=analysiert

The same is available in English here:

https://www.thetedkarchive.com/library/romano-guardini-letters-from-lake-como#toc14


Budapest, 19 June 2023. Pázmány Foundation

APPLICATION FORM

(Submission deadline: September 1, 2023 at 4 p.m., submission location: info@pazmanyapitvany.hu

Name: …………………………………………… ……. ……………………………………………………

Neptun code: …………………………………………………………………………………………………………………… ……. .

E-mail address: …………………………………………………………………………………………………… ……. .

Telephone number: ……………………… ……. …………………………………………………………………………….

University faculty: JÁK BTK ITK HTK ( correct answer to be underlined)

Department: DAILY CORRESPONDENT (corresponding answer must be underlined)

Major: ………………………………………………………………………………………………………….

Grade: ………………………………………………………………………………………………………………….

Form of financing: ………………………………………………………………………………………………………………… ……. .

Budapest, 2023…………… …………………………………………..

Candidate

attachments:

- proof of student status


Original Hungarian

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ferenc Pápa a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen - 2023

A Pázmány Alapítvány pályázatot hirdet értekező prózai jellegű kéziratok készítésére és beküldésére. Az esszéíró pályázat első három helyezettje pénzjutalmat, pázmányos ajándékcsomagot és oklevelet kap, illetve disszeminációs kiadványban való megjelenésre számíthat.

Tartalmi követelmények:

Esszépályázatunk célja, hogy olyan írások szülessenek, amelyek sokrétűen reflektálnak Ferenc pápa Pázmány Péter Katolikus Egyetemen elhangzott beszédében felvetett problémákra, kulturális kihívásokra. Az esszé tartalmazhatja a beszéd katolikus felsőoktatásra, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, annak küldetésére (oktatás, kutatás), vagy akár a saját karra, ill. speciális kutatási területre történő értelmezését is. Előnyt élveznek azok a munkák, amelyek az írásbeli esszét, vagy annak egy-egy megállapítását, valamilyen nem írásos tétellel is alátámasztják (pl. fénykép, akvarell, poszter, zene stb.).

Formai követelmények:

A pályázóktól 12-15 oldalas dolgozatokat várunk. A szöveget Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, 2,5 cm oldalsó, alsó és felső margóval, sorkizárással kell megírni. A dolgozat végén, felhasznált irodalomként legalább 5 szakirodalom pontosan megjelölendő. A forrásoknak hivatkozás formájában meg kell jelenniük a szövegben is.

Minden irodalmat a következő formában kell megadni:

Szerző teljes neve (kiadás dátuma): cím, kiadó vagy folyóirat neve, évfolyam, oldalszám.

Pályázaton való részvétel feltételei: A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen graduális képzésben részt vevő azon hallgatók, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
A pályamunkák beküldésének határideje: 2023. szeptember 1. 16.00
A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus: info@pazmanyalapitvany.hu
Formátum: PDF
Kötelező mellékletek: - Pályázati űrlap
- Az aktív hallgatói jogviszonyt a Neptunból kinyomtatott lappal kérjük igazolni
- Esszé
Elbírálás: A pályázatokat a Pázmány Alapítvány kuratóriuma által kijelölt zsűri bírálja el.
Az eredményhirdetés időpontja: 2023. október 2-án e-mailben
Az oklevél átadásának időpontja: 2023. október 11. Pázmány Nap
(A pontos helyszínt és időpontot a nyertesek e-mailben fogják megkapni.)
A pályázók díjazása: A pályázat első helyezettje 300.000 Ft, második helyezettje 200.000 Ft, harmadik helyezettje 150.000 Ft pénzjutalomban részesül.

Témakiíráshoz kapcsolódó anyagok

Ferenc pápa beszédei:

https://jak.ppke.hu/aktualis/aktualitasok/ferenc-papa-magyarorszagi-beszedei

A Szentatya által idézett Guardini-mű (Levelek a Comói tótól) németül megvan itt: a VI. levél az 52. oldalon kezdődik:

https://archive.org/details/briefevomcomerse0000roma/page/52/mode/2up?q=analysiert

Ugyanez angolul elérhető itt:

https://www.thetedkarchive.com/library/romano-guardini-letters-from-lake-como#toc14


Budapest, 2023. 06. 19. Pázmány Alapítvány

PÁLYÁZATI ŰRLAP

(Benyújtási határidő: 2023. szeptember 1. 16 óráig, benyújtás helye: info@pazmanyalapitvany.hu

Név: ………………………………………………….………………………………………………………

Neptun kód: …………………………………………………………………………………………………………..

E-mail cím: …………………………………………………………………………………………………………..

Telefonszám: …………………………….…………………………………………………………………………….

Egyetemi kar: JÁK BTK ITK HTK (megfelelő válasz aláhúzandó)

Tagozat: NAPPALI LEVELEZŐ (megfelelő válasz aláhúzandó)

Szak: ………………………………………………………………………………………………………….

Évfolyam: ………………………………………………………………………………………………………….

Finanszírozási forma: …………………………………………………………………………………………………………..

Budapest, 2023…………… ……………………………………………..

Pályázó

mellékletek:

hallgatói jogviszony igazolása